Quines activitats he trobat més interessants i per què?

Per mi la activitat que he trobat més interesant a sigut la del Flat, per què podia seleccionar quines serien les notes de la partitura i els instruments també, podia fer la pertitura com llo bolia amb el meu estil i els instruments que habia selecconad eren el piano de cola i l’arpa.


Join