LOOP, FLAT… GRAVEM! I

En aquest PDF trobaràs informació sobre l'estudi de gravació i la meva opinió personal del vídeo de Jaume i Ter sobre com es fa la música actualment.

Per dur a terme aquest blog he utilitzat:

  1. YouTube

  2. Drive

  3. Caramel·la app 

  4. Language Tool 

He après que es pot modificar tot a l'hora de fer una cançó amb una simple aplicació d'ordinador o mòbil.

Join