LOOP,FLAT…GRAVEM III ¡El meu to, mola!

Aquesta activitat ha consistit en fer una to pel mòbil amb el editor de partitures FLAT, que és un editor molt bàsic i perfecte per començar a aprendre.

El meu to té de nom "just", ja que és una cosa senzilla però amb certes característiques que pel meu parer són relaxants. L'instrument que he fet servir és la Tuba.

Crec que l'aplicació és bona, però m'ha costat entendre-la i encara així en acabar l'activitat seguixu sense poder-la entendre bé. És creativa aquesta activitat i les altres que busquen diferents versions musicals, m’agrada.

Partiture
Join